Biura w Szczecinie

Szczecin jest dużym węzłem drogowym  na kierunkach północ-południe. Najważniejsze drogi tranzytowe to:

Autostrada A6, będąca kontynuacją niemieckiej autostrady A11, z która tworzy połączenie Szczecin – Berlin, należy do ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28 jaki i wschód-zachód,

Droga krajowa S3 jest drogą o długości 504 km, która przebiega południkowo przez województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie,

Droga krajowa nr 6, która stanowi połączenie pomiędzy przejściem granicznym z Niemcami w Kołbaskowie a Łęgowem (długość ok. 351 km), przebiega przez województwa zachodniopomorskie oraz pomorskie i stanowi połączenie dla ruchu osobowo-towarowego między Szczecinem a Trójmiastem.

Droga krajowa nr 10 jest drogą łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską.